Wapke Feenstra, 2004
Meierijbaan brug

eindpunt van de wandeling met Miranda