Pim Kocx, 2005
Van Heutszstraat 1a

Aangebrande boomtak.