Judi Beckx, 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2008
Stuivesantplein

Dit is een vaak gebruikte glijbaan. (kinderpersbureau)