Albert Smits, 2006 2006
Mechtildisstraat 2

Brand in het leegstaande fabriekspand Phoenix.