Joris Buys, 2005 2005
Lourdesstraat Hoevenseweg

Huisboomfeestdag: Semiotische observatie verteld door Sanne Carrière.